Foucaultsches Pendel

Foucaultsches Pendel Coriolis-Kraft Inertialsystem Foucault Pendel

Foucaultsches Pendel: Bewegung des Pendelkörpers im Inertialsystem

Foucaultsches Pendel Coriolis-Kraft Nichtinertialsystem Foucault Pendel

Foucaultsches Pendel: Bewegung des Pendelkörpers im Nichtinertialsystem